Геокад ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 2015/49 (2015/59) тоот гэрээт "Монгол Улсад хаягжуулалтын систем байгуулах" ажлын Өмнөговь аймгийн сумдын хаягжуулалтын систем байгуулах ажлын эцсийн тайланг хүлээж авлаа.

2017-04-07
Санал асуулга
© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР