Өмнөговь аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар 2017 оны үйл ажиллгааны төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлж, жилийн эцсийн үнэлгээгээр тэргүүн байр эзэллээ.

2018-02-06

Өмнөговь аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын мэргэжилтэн З.Мөнхцэцэг шилдэг мэргэжилтэн, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын газрын даамал  Ү. Наранбямба шилдэг газрын даамал боллоо.

 

Санал асуулга
© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР