2020 оны 03 сарын 15-ны өдрөөс 03 сарын 30-ны өдрүүдэд улс орон даяар “ХҮҮХЭД ЭРХЭМ ХЭРЭГЛЭГЧ” аян зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын хамт олон энэхүү аянд нэгдэж байна. “ХҮҮХЭД ЭРХЭМ ХЭРЭГЛЭГЧ” арга хэмжээний хүрээнд байгууллагын “Эцэг эхийн зөвлөл”-тэй хамтран хэрэглэгчийн боловсролыг дээшлүүлэх, эрүүл аюулгүй зөв хэрэглээг гэр бүлд хэвшүүлэх, аливаа болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эцэг эхчүүдийн хүүхдэдээ тавих хараа хяналтыг сайжруулах зэрэг үйл ажиллагааг зөвлөмжөөр хүргэн ажиллалаа.

2020-03-27
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР