Үйл ажиллагаа

2019-03-022019 оны 1 дүгээр ээлжийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг
2019-01-07СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБОО БАЙГУУЛАХ НЬ
2019-01-03Даланзадгад сумын гэр хорооллын суурьшлын бүсэд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
2018-12-31Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд хэрэгжүүлж байгаа дахин төлөвлөлтийн ажилууд
2018-12-31ГХБХБГ-ЫН АЛБАН ХААГЧДЫГ ОРОН СУУЦЖУУЛАХ АЖИЛ
2018-12-31ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ОРДНЫ ГАДНАХ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН НАЛУУ ШАТНЫ АЖИЛ
2018-12-31ЗАМЫН ТРАСС
2018-12-311. ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛЖ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖ БАРИВ
2018-12-31. Өмчлөлийн газрын нөөцийг тогтоож иргэдэд цахим орчинд газар өмчилсөн эсэхээ мэдэх боломжмоор хангав.
2018-12-242. Өмчлөлийн газрын нөөцийг тогтоож иргэдэд цахим орчинд газар өмчилсөн эсэхээ мэдэх боломжмоор хангав
2018-12-241. Аймгийн хэмжээнд мөрдөх өвөлжөө, хаваржааны газрыг ашиглах журмыг боловсруулан аймгийн ИТХ-р батлуулав.
2018-10-24Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар нь 10-р сарын 23-ны өдөр Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ хийлээ. Өдөрлөгийн үеэр газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн кадастрын зураг, өмчлөлийн газрын мэдэгдэл, лавлагаа, захирамжийн хуулбар, газрын хянан баталгааны дүгнэлт, газрын барьцаа бүртгэл, хууль, тогтоомж, барилгын норм, дүрмийн танилцуулга зэрэг үйлчилгээг 428 иргэнд хүргэлээ.
2018-04-13ХБИ-ийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудын "Хандлага ба хүртээмж" сэдэвт барилгын салбарын инженер, техникийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2018 оны 04 сарын 10-ны өдөр зохион байгуулагдлаа
2018-03-30Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургуулийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангаж ажиллаа
2018-03-28Сумдын нийтийн аж ахуйн байгууллагын ажилчдад сантехникийн мэргэжил олгох, мэргэжил дээшлүүлэх, чадавхижуулах сургалт 2018.03.28-30 өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна
2018-03-18БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ЖИЛИЙН НЭЭЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ӨДӨРЛӨГӨӨР ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР 1185 ИРГЭНД ҮЙЛЧИЛЛЭЭ.
2018-01-272017 онд УЛСЫН төсвийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажлууд
2018-01-272017 онд ОРОН НУТГИЙН төсвийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажлууд
2018-01-272017 онд ОРОН НУТГИЙН төсвийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажлууд
2018-01-272017 онд ОРОН НУТГИЙН төсвийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажлууд
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР