Үйл ажиллагаа

2017-12-01Газар хөдлөлтийн бүсэд барилга төлөвлөх, барих сэдэвт сургалт
2017-07-07Геокад ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 2015/49 (2015/59) тоот гэрээт "Монгол Улсад хаягжуулалтын систем байгуулах" ажлын Өмнөговь аймгийн сумдын хаягжуулалтын систем байгуулах ажлын эцсийн тайланг хүлээж авлаа.
2014-06-30Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулагдлаа
2014-05-28БНХАУ-ын Шинжлэх ухааны академийн “Тандан судалгаа ба дижитал дэлхий” хүрээлэнгийн төлөөлөгчид айлчиллаа
Санал асуулга
© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР